Polityka prywatności - RODO:

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.


Administratorem danych osobowych jest:
Fundacja Histora Vita:
Os. Akademickie 6/22
31-866 Kraków
info@historiavita.pl


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, tylko i wyłacznie na potrzeby organizacji konwentu Imladris.


Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca po zakończeniu konwentu Imladris lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.


Informujemy, że uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym terminie.